Jesteś tutaj:Strona główna>Gospodarka - Informacje gospodarcze>Dotacje unijne dodają skrzydeł - Firmy zadowolone z udziału w programach UE
środa, 29 styczeń 2014 00:11

Dotacje unijne dodają skrzydeł - Firmy zadowolone z udziału w programach UE

Firmy korzystające z unijnych funduszy sprawnie przekuwają to w przewagę w przychodach i aktywach nad tymi, które nie sięgają po granty — wynika z badania InfoCredit. Czy i w jakim stopniu wspomaganie się dotacjami z Brukseli przekłada się na wyższe wyniki i przewagi rynkowe? To postanowiła sprawdzić firma InfoCredit. W tym celu przeanalizowała wyniki finansowe firm korzystających z dofinansowania unijnego w latach 2007-11 i porównała je z danymi przedsiębiorstw o zbliżonym profilu działalności, które nie brały takiej pomocy.

Wniosek? Ci, którzy wspomagają się unijną pomocą, rosną szybciej. Ich przewagę widać zwłaszcza, kiedy porówna się przychody i aktywa. Do badania wybranych zostało 285 reprezentatywnych firm, które zakończyły realizację swoich projektów w 2009 r. Analiza pokazuje, że na poprawę efektywności trzeba było nieco poczekać, ale to zrozumiałe — realizacja nowych projektów i inwestycji wiąże się na początku z większymi wydatkami. Po zrealizowaniu przedsięwzięć firmy korzystające z dofinansowania zaczynają osiągać przewagę nad konkurentami, także biorąc pod uwagę wzrost zysku netto.

 

Pierwsza różnica: przychody

Znaczenie i wpływ pomocy z UE najszybciej był widoczny w przychodach i aktywach. Grupa z dotacjami w latach 2007-11 osiągała w tych kategoriach rezultaty znacznie lepsze niż firmy bez dofinansowania. W latach 2007-08 ta różnica jest jeszcze niewielka (2,8 proc.), ale z czasem rośnie na korzyść pierwszej grupy.

W całym badanym czteroletnim okresie wzrost przychodów netto ze sprzedaży osiągnęło 66,32 proc. firm z dotacjami, natomiast w grupie bez dofinansowania — 56,13 proc. W tabeli od razu zwraca uwagę widoczny w obu grupach nagły spadek przyrostu przychodów ze sprzedaży między rokiem 2008 a 2009. Co ciekawe, po latach liczba firm z dofinansowaniem stopniowo wraca do zbliżonych wartości, natomiast grupa bez dotacji po głębokim spadku wciąż jest daleka od osiągnięcia wyników z lat 2007-08.

— Spadek przychodów w obu grupach bardzo dobrze pokazuje początek spowolnienia gospodarczego, do którego obie grupy przystosowały się w kolejnych latach, jednak w lepszym stopniu grupa z dofinansowaniem z UE. Przyczyn tego można szukać w wielu aspektach. Bez wątpienia jednak projekty zrealizowane z pieniędzy unijnych pozwoliły powrócić i utrzymać zbliżony rozwój sprzedaży z roku poprzedzającego rozpoczęcie spowolnienia. Można też wysnuć dość śmiały wniosek, że firmy te lepiej reagują na zagrożenia rynkowe i lepiej wykorzystująszanse, które się przed nimi pojawiły — mówi Marcin Gieros, dyrektor ds. marketingu z firmy InfoCredit.

Także porównanie połączonych przychodów netto ze sprzedaży w obu grupach świadczy o przewadze firm z dofinansowaniem. Najbardziej jest ona widoczna, gdy weźmiemy pod uwagę cały badany okres 2007-11.

— Połączone przychody grupy z dofinansowaniem wzrosły w tym czasie o prawie 80 proc., podczas gdy w drugiej grupie o prawie 30 proc. — zwraca uwagę Marcin Gieros.

Aktywa i zyski idą w górę

Podobne wnioski można tez wysnuć z porównania grup pod względem przyrostu sumy aktywów. W latach 2008 i 2009 odpowiednio 76,84 proc. i 67,02 proc. firm korzystających z dofinansowania zanotowało wzrost sumy aktywów — w grupie bez dotacji było to odpowiednio 61,92 proc. i 49,49 proc.

Biorąc pod uwagę cały czteroletni okres (2007-11), przyrostem może pochwalić się 77 proc. firm z grantami, podczas gdy w drugiej grupie — aż o 15 proc. mniej. Jeśli chodzi o połączone aktywa, przewaga spółek z dofinansowaniem jest jeszcze wyraźniejsza i wynosi od kilku do ponad 17 punktów proc. w całym badanym okresie — zarówno jeśli chodzi o aktywa w całości, jak i trwałe. W całym badanym okresie zsumowane aktywa spółek korzystających z grantów wzrosły o 77,63 proc., podczas gdy drugiej grupy — zaledwie o 28,66 proc

Źródło: Puls Biznesu

Jesteśmy na Facebooku! IGRP