cialis sans ordonnance
Jesteś tutaj:Strona główna>Izba Gospodarcza Regionu Płockiego - Informacje ogólne>Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 2003 roku. Zrzesza (na zasadzie dobrowolności) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu płockiego- powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz miasto Płock.

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) oraz postanowień statutu, który został uchwalony podczas zgromadzenia założycielskiego.

Zadaniami statutowymi Izby są:

 • Propagowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i gospodarności na obszarze działania Izby.
 • Reprezentowanie, opiniowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.
 • Udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom Izby.
 • Pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej i technologicznej oraz do współpracy handlowej i finansowej.
 • Współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi.
 • Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą oraz towarzystwami i klubami o podobnym zakresie działania w kraju i zagranicą.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, reklamowej, szkoleniowej, rekreacyjnej, kulturalnej i charytatywnej.
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich przez członków Izby w działalności gospodarczej.

Dołącz do grona firm członkowskich Izby Gospodarczej Regionu Płockiego i korzystaj z:

 • Bezpłatnych szkoleń i warsztatów,
 • Sal szkoleniowych w centrum miasta,
 • Możliwości udziału w projektach unijnych,
 • Możliwości promocji firmy oraz jej produktów i usług,
 • Spotkań z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych,
 • Imprez integracyjnych z innymi przedsiębiorcami.

 

 

Czym jest IGRP?

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 2003 roku. Zrzesza (na zasadzie dobrowolności) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu płockiego- powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz miasto Płock. Czytaj dalej...

Jak dołączyć do IGRP?

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie IGRP. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby należy zapoznać się szczegółowo ze Statutem. Jeśli są spełnione określone tam warunki, należy wypełnić deklarację członkowską, która jest dostępna do pobrania. Czytaj dalej...

Jesteśmy na Facebooku! IGRP

Jesteśmy na Twitterze! IGRP_

Adecco # # #
# # #
# # # #
# # #
# # #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# # # #
# # # #
# # #
# # # #
# # # #
# # # #
# alt=
# # # #
# # # #
# # #