Władze

Najwyższą Władzą Izby jest Walne Zgromadzenie, zwoływane raz na rok przez Prezesa Izby. Dnia 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Rady Głównej oraz Zarządu IGRP. Zgodnie ze Statutem podczas Walnego Zgromadzenia zostały przeprowadzone wybory do organów statutowych. W wyniku głosowania, na kolejną czteroletnią kadencję Prezesem Izby został wybrany Krzysztof Izmajłowicz.

Skład organów statutowych IGRP na dzień 1 luty 2017

Zarząd IGRP:

Krzysztof Izmajłowicz  - Prezes IGRP (SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.)

Lech Księżakowski -  Wiceprezes IGRP (STALMECH Bogumił Księżakowski)

Krzysztof Olczyk - Wiceprezes IGRP (Przedsiębiorstwo wielobranżowe HORUS Krzysztof Olczyk)

Jarosław Dorobek (Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie o. w Płocku)

Krzysztof Krajewski (Agencja RIS)

Andrzej Melkowski (P.H.U „Aga” Andrzej Melkowski)

Paweł Kłobukowski (BORUTA Motors Auto Sklep Paweł Kłobukowski)

Piotr Winiarek („Marketing Partner” Piotr Winiarek)

Mariusz Patrowicz (Atlantis sp. z o.o.)

 

Rada IGRP:

Piotr Krakowski (PHU PIK Sp. J. Paweł Krakowski, Piotr Krakowski)

Krzysztof Chojnacki (SPOŁEM PSS Zgoda w Płocku)

Martyna Bryk (Salon Urody Martyna Bryk)

Maciej Kulas (Densit Polska Maciej Kulas Sp. J.)

Marcin Kacperowski (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STALREM" Janusz Kacperowski)

Tomasz Salata (Partner Premium Sp. J.)

Alina Lewicka (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku)

Wojciech Koziczyński (Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "OPTIMAL" Wojciech Koziczyński)

Jolanta Łukasiak-Malicka (VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY)

Kazimierz Józwik (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe"POLPOR"Sp. z o.o.)

Marcin Łukasik(BANK SPÓŁDZIELCZY w Starej Białej)

Jakub Dziedzic ("GALWA-KOR" Sp. z o.o.)

Karol Rybicki (PPHU "PASZ-MIX" Karol Rybicki)

 

 

Komisja Rewizyjna IGRP: 

Grzegorz Lewicki ("Apteka na Rogatkach" Sp. j.)

Grzegorz Lewicki (LASER-MET Sp. z o.o.)

 

Sąd Koleżeński IGRP:

Janusz Majchrzak (Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o.)

Jakub Dziedzic ("GALWA-KOR" Sp. z o.o.)

     

Jesteśmy na Facebooku! IGRP